校友之家

首页

2020年4-6月地科院学术论文发表汇总

2020-07-26

1.  Analysis of Natural Organic Matter via Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry: An Overview of Recent Non-Petroleum Applications

Yulin Qi, Pingqing Fu, Dietrich A. Volmer

Mass Spectrometry Reviewshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mas.21634

2.  Indirect Effects of Secondary Organic Aerosol on Cirrus Clouds

Jialei Zhu, Joyce E. Penner

Journal of Geophysical Research-Atmospherehttps://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019JD032233

3Radiative forcing of anthropogenic aerosols on cirrus clouds using a hybrid ice nucleation scheme

Jialei Zhu, Joyce E. Penner

Atmospheric Chemistry and Physicshttps://www.atmos-chem-phys.net/20/7801/2020/

4.  An iron-dependent burst of hydroxyl radicals stimulates straw decomposition and CO2 emission from soil hotspots: Consequences of Fenton or Fenton-like reactions

Hai-Yan Du, Chun-Mei Chen, Guang-Hui Yu*, Matthew L. Polizzotto, Fu-Sheng Sun, Yakov Kuzyakov

Geodermahttps://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114512

5. Unexpected bulk density and microstructures response to long-term pig manure application in a Ferralic Cambisol Soil: Implications for rebuilding a healthy soil

Guang-Hui Yu*, Chun-Mei Chen, Xin-Hua He*, Xiang-Zhi Zhang*, Li-Na Li*

Soil & Tillage Researchhttps://doi.org/10.1016/j.still.2020.104668

6. Biological removal of Cadmium from biogas residues during vermicomposting, and the effect of earthworm hydrolysates on Trichoderma guizhouense sporulation

Fu-Sheng Sun, Guang-Hui Yu*, Jing-Yuan Ning, Xiao-Dong Zhu, Bernard A. Goodman, Jun Wu*

Bioresource Technologyhttps://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123635

7. Mechanisms of potentially toxic metal removal from biogas residues via vermicomposting revealed by synchrotron radiation-based spectromicroscopies

Fu-Sheng Sun, Guang-Hui Yu*, Xiang-Yang Zhao, Matthew L. Polizzotto, Yu-Jun Shen, Hai-Bin Zhou, Xi Zhang, Ji-Chao Zhang, Xiao-Song He

Waste Managementhttps://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.05.036

8. A cloud and cloud shadow detection method based on fuzzy c-means algorithm

Ping Bo, Su Fenzhen, Meng Yunshan

IEEE Journal of Selected topics in applied earth observations and remote sensinghttps://ieeexplore.ieee.org/document/9076268

9. Seasonal and long-term trends of sulfate, nitrate, and ammonium

in PM2.5 in Beijing: implication for air pollution control

Xiaokun Han, Qingjun Guo, Yunchao Lang, Siliang Li, Ying Li, Zhaobing Guo, Jian Hu, Rongfei Wei, Liyan Tian, Yingxin Wan

Environmental Science and Pollution Research,https://doi.org/10.1007/s11356-020-08697-1

10. Tin stable isotopes in magmatic-affected coal deposits: Insights in the geochemical behavior of tin

Qinyuan Qu, Guijian Liu, Manuel Henry, David Point, Jérôme Chmeleff, Ruoyu Sun, Jeroen E. Sonke, Jiubin Chen

Applied Geochemistryhttps://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104641

11Biochar-activated peroxydisulfate as an effective process to eliminate pharmaceutical and metabolite in hydrolyzed urine

RuochunZhang,YaxiuLi,ZijianWang,YindongTong,PeizheSun

Water Researchhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420303468#!

12. Control of Hydraulic Load on Bacterioplankton Diversity in Cascade Hydropower Reservoirs, Southwest China

Meiling Yang, Jie Shi, Baoli Wang, Jing Xiao, Wanzhu Li, Cong-Qiang Liu 

Microbial Ecologyhttps://link.springer.com/article/10.1007/s00248-020-01523-8

13. Can homogeneous slip boundary condition affect effective dispersion in single fractures with Poiseuille flow?

Lizhi Zheng, Lichun Wang*, Tiejun Wang, Kuldeep Singh, Zhong-Liang Wang, Xi Chen

Journal of Hydrologyhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419311205

14. Improvement in municipal wastewater treatment alters lake nitrogen to phosphorus ratios in populated regions

Yindong Tong, Mengzhu Wang, Josep Peñuelas, Xueyan Liu, Hans W. Paerl, James J. Elser, Jordi Sardans, Raoul-Marie Couture, Thorjørn Larssen, Hongying Hu, Xin Dong*, Wei He, Wei Zhang, Xuejun Wang, Yang Zhang, Yi Liu, Siyu Zeng, Xiangzhen Kong, Annette B.G. Janssen, Yan Lin

PNAS,https://www.pnas.org/content/117/21/11566

15. Comparison of the use of a physical-based model with data assimilation and machine learning methods for simulating soil water dynamics

Peijun Li, Yuanyuan Zha, Liangsheng Shi, Chak-Hau Michael Tso, Yonggen Zhang, Wenzhi Zeng

Journal of Hydrologyhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420301529

16. Data assimilation of uncalibrated soil moisture measurements from frequency-domain reflectometry

Peijun Li, Yuanyuan Zha*, Chak-Hau MichaelTso, Liangsheng Shi, Danyang Yu, Yonggen Zhang, Wenzhi Zeng

Geodermahttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001670611932302X

17Earthquake-related speleothem damages: observations from the 2008

Mw 7.9 Wenchuan, China

Xue-qin Zhao, Fu-dong Wang, Sophie Verheyden, Jing Liu-zeng, Gang Zhang

Geomorphologyhttps://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107130

18. Rusty sink of rhizodeposits and associated keystone microbiomes

Peduruhewa H. Jeewani, Anna Gunina, Liang Tao, Zhenke Zhu, Yakov Kuzyakov, Lukas Van Zwieten, Georg Guggenberger, Congcong Shen, Guanghui Yu, Bhupinder Pal Singh, Shaotong Pan, Yu Luo*, Jianming Xu

Soil Biology and Biochemistryhttps://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107840

19. Spatio-temporal variation in rock exhumation linked to large-scale shear zones in the southeastern Tibetan Plateau

Yukui Ge, Jing Liu-zeng*, Jinyu Zhang, Wei Wang, Yuntao Tian, Matthew Fox,

Lingsen Zeng, Xiaoming Shen, Heng Wang, Ze Su, Kejia Xie

Science China Earth Scienceshttps://doi.org/10.1007/s11430-019-9567-y

20. Effect of fluid slippage on eddy growth and non-Darcian flow in rock fractures

Jia-Qing Zhou, Lichun Wang*, Changdong Li*, Huiming Tang, Liangqing Wang

Journal of Hydrologyhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419311758

21. Insights of variable permeability full-section wall for enhanced control of seawater intrusion and nitrate contamination in unconfined aquifers

Tianyuan Zheng, Xilai Zheng, Qiguo Sun, Lichun Wang, Marc Walther

Journal of Hydrologyhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420302912

22. Development of integrated wetland change detection approach: In case of Erdos Larus Relictus National Nature Reserve, China

Di Liu, Wei Chen*, Gunter Menz, Olena Dubovyk

Science of the Total Environmenthttps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139166

23. Does pulsed Tibetan deformation correlate with Indian plate motion

changes?

Shihu Li, Douwe J.J. van Hinsbergen, Yani Najman, Jing Liu-Zeng,Chenglong Deng, Rixiang Zhu

Earth and Planetary Science Lettershttps://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116144

24. Progressive nitrogen limitation across the Tibetan alpine permafrost region

Dan Kou, Guibiao Yang, Fei Li, Xuehui Feng, Dianye Zhang, Chao Mao, Qiwen Zhang, Yunfeng Peng, Chengjun Ji, Qiuan Zhu, Yunting Fang, Xueyan Liu, Ri Xu, Siqi Li, Xunhua Zheng, Jia Deng, Jingyun Fang, Yuanhe Yang

Nature Communicationshttps://doi.org/10.1038/s41467-020-17169-6

25. Identification of uncertainty sources in quasi-global discharge and inundation simulations using satellite-based precipitation products

Zhongwang Wei, Xiaogang He, Yonggen Zhang, Ming Pan, Justin Sheffield, Liqing Peng, Dai Yamazaki, Abdul Moiz, Yaping Liu, and Koji Ikeuchi

Journal of Hydrologyhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420306405

26. A Causal Inference Model Based on Random Forests to Identify the Effect of Soil Moisture on Precipitation

Lu Li, Wei Shangguan, Yi Deng, Jiafu Mao, JinJing Pan, Nan Wei, Hua Yuan, Shupeng Zhang, Yonggen Zhang, Yongjiu Dai

Journal of Hydrometeorologyhttps://journals.ametsoc.org/jhm/article/21/5/1115/345946

27. Evaluating the impacts of environmental factors on soil moisture temporal dynamics at different time scales

Qi Chai Tiejun Wang Chongli Di

Journal of Water and Climate Change,https://iwaponline.com/jwcc/article/doi/10.2166/wcc.2020.011/73953/Evaluating-the-impacts-of-environmental-factors-on


相关链接 天津大学 天津大学办公网 天津大学教务处 天津大学研究生院 天津大学图书馆