Sign in | 中文 |
Tianjin University

People

Technical Staff

DONG Kequn
Office:
Rm 219, Building No.16
Phone:
022-87371071
E-mail:
kejun.dong@tju.edu.cn
FU Xiaoli
Office:
Rm 215, Building No. 16
Phone:
022-87371002
E-mail:
fuxiaoli@tju.edu.cn
HU Nan
Office:
Rm 219, Building No. 16
Phone:
022-87371071
E-mail:
hunan2017@tju.edu.cn
LI Pengfei
Office:
Rm 217, Building No.16
Phone:
022-87371003
E-mail:
lipengfei@tju.edu.cn
LI Xiaobo
Office:
Rm 219, Building No. 16
Phone:
022-87371071
E-mail:
hbulxbtju@tju.edu.cn
LU Li
Office:
Rm 217, Building No.16
Phone:
022-87371003
E-mail:
lilu@tju.edu.cn
LUO Ming
Office:
Rm 215, Building No. 16
Phone:
022-87371002
E-mail:
ming.luo@tju.edu.cn
MA Chao
Office:
Rm 214, Building No.16
Phone:
E-mail:
MENG Xunan
Office:
Rm 215, Building No.16
Phone:
022-87371002
E-mail:
mengxunan@tju.edu.cn
PANG Zhiyong
Office:
Rm 217, Building No. 16
Phone:
022-87371003
E-mail:
zhiyong.pang@tju.edu.cn
SHI Lin
Office:
Rm 214, Building No.16
Phone:
E-mail:
shilin@tju.edu.cn
YIN Bohao
Office:
Rm 214, Building No.16
Phone:
E-mail:
yinbohao@tju.edu.cn
ZHANG Lixin
Office:
Rm 217, Building No.16
Phone:
022-87371003
E-mail:
zhanglixin@tju.edu.cn
ZHAO Rongxu
Office:
Rm 215, Building No.16
Phone:
022-87371002
E-mail:
rongxu_zhao@tju.edu.cn