Sign in | 中文 |
Tianjin University

News & Events

SES News

Statistics of paper publication by ISESS from July to September 2019

2019-10-28 438

1.Chemical diversity of lignin degradation products revealed by matrix-optimized MALDI mass spectrometry

Yulin Qi, Dietrich A. Volmer*

Analytical and Bioanalytical Chemistry,10.1007/s00216-019-01984-y


2.Understanding transport and transformation of dissolved inorganic carbon (DIC) in the reservoir system using δ13CDIC and water chemistry

Wanfa Wang, Si-Liang Li*, Jun Zhong, Cai Li, Yuanbi Yi, Sainan Chen, Yimeng Ren

Journal of Hydrology,10.1016/j.jhydrol.2019.04.036


3.Spatiotemporal variations of dissolved inorganic carbon and controlling factors in a small karstic catchment,Southwestern China

Caiqing Qin,Si-Liang Li*,Fu-Jun Yue,Sheng Xu and Hu Ding*

Earth Surface Processes and Landforms,10.1002/esp.4672


4.New constraints on the late Quaternary landscape evolution of the eastern Tibetan Plateau from 10Be and 26Al in-situ cosmogenic nuclides

Ye Yang, Cong-Qiang Liu*, Jér?me Van der Woerd**, Sheng Xu***, Li-Feng Cui, Zhi-Qi Zhao, Qi-Lian Wang, Guo-Dong Jia, Fran?ois Chabaux****

Quaternary Science Reviews,10.1016/j.quascirev.2019.07.020


5.Aerosol Ammonium in the Urban Boundary Layer in Beijing: Insights from Nitrogen Isotope Ratios and Simulations in Summer 2015

Libin Wu#, Hong Ren#, Peng Wang, Jing Chen, Yunting Fang, Wei Hu, Lujie Ren, Junjun Deng, Yu Song, Jie Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Qi Ying, Pingqing Fu*

Environmental Science & Technology Letters,10.1021/acs.estlett.9b00328


6.Deterministic chaotic dynamics in soil moisture across Nebraska

Chongli Di, Tiejun Wang*, Erkan Istanbulluoglu, A.W. Jayawardena, Siliang Li, Xi Chen

Journal of Hydrology,10.1016/j.jhydrol.2019.124048


7.Fungus-initiated catalytic reactions at hyphal-mineral interfaces drive iron redox cycling and biomineralization

Guanghui Yu*, Zhilai Chi, H. Henry Teng, Hailiang Dong, Andreas Kappler, Michael R. Gillings, Matthew L. Polizzotto, Congqiang Liu, Yongguan Zhu*

Geochimica et Cosmochimica Acta,10.1016/j.gca.2019.06.029


8.Mercury isotope variations within the marine food web of Chinese Bohai Sea: Implications for mercury sources and biogeochemical cycling

Mei Meng, Ruoyu Sun, Hongwei Liu, Ben Yu, Yongguang Yin, Ligang Hu, Jiubin Chen, Jianbo Shi*, Guibin Jiang

Journal of Hazardous Materials,10.1016/j.jhazmat.2019.121379


9.Diagnosing environmental controls on actual evapotranspiration and evaporative fraction in a water-limited region from northwest China

Qin Liu, Tiejun Wang*, Qiong Han, Shaobo Sun, Congqiang Liu, Xi Chen

Journal of Hydrology,10.1016/j.jhydrol.2019.124045


10.Engineering a High-Selectivity PVDF Hollow-Fiber Membrane for Cesium Removal

Shiyuan Ding*,Lilan Zhang,Yang Li,Li–an Hou*

Engineering,10.1016/j.eng.2019.07.021


11.Universal stress protein in Malus sieversii confers enhanced drought tolerance

Meiling Yang, Shiyou Che, Yunxiu Zhang, Hongbin Wang, Taowei, Guorong Yan, Wenqin Song, Weiwei Yu*

Journal of Plant Research,10.1007/s10265-019-01133-7


12.Introduction to the special issue "In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)"

Zongbo Shi*, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Roy M.Harrison, Sue Grimmond, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E.Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang,  Oliver Wild, James Allan, W.Joe Acton, Janet Barlow, Benjamin Barratt, David Beddows,  William J.Bloss, Giulia Calzolai, David Carruthers, David C.Carslaw, Queenie Chan, Lia Chatzidiakou,  Yang Chen, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge,  Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F.Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard,  C.Nicholas Hewitt, Michael Hollaway, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones,  Markus Kalberer, Frank J.Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C.Lewis, Jie Li,  Weijun Li, Huan Liu, Junfeng Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Franco Lucarelli, Graham Mann,  Gordon McFiggans, Mark R.Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O’Connor,  Bin Ouyang, Paul I.Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R.Rickard,  Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao,  Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Xuejun Wang, Zifang Wang, Lianfang Wei, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng

Atmospheric Chemistry and Physics,10.5194/acp-19-7519-2019


13.How can we improve understanding of faecal indicator dynamics in karst systems under changing climatic, population, and land use stressors? -Research opportunities in SW China

Sarah J. Buckerfield*, Susan Waldron ,Richard S. Quilliam ,Larissa A. Naylor c,Siliang Li ,David M. Oliver

Science of The Total Environment,10.1016/j.scitotenv.2018.07.292


14.Land use interacts with changes in catchment hydrology to generatechronic nitrate pollution in karst waters and strong seasonality in excess nitrate export

Fu-Jun Yue,Susan Waldron,Si-Liang Li,Zhong-Jun Wang, Jie Zeng,Sen Xu,Zhi-Cai Zhang,David M.Oliver

Science of The Total Environment,10.1016/j.scitotenv.2019.134062


15.Quantifying depression trapping effect on rainwater chemical composition during the rainy season in karst agricultural area, southwestern China

Jie Zeng, Fu-Jun Yue*,Zhong-Jun Wang ,Qixin Wu,Cai-Qing Qin,Si-Liang Li

Atmospheric Environment,10.1016/j.atmosenv.2019.116998


16.Reconstructed algorithm for scattering coefficient of ambient submicron particles

Wenfei Zhu, Zhen Cheng*, Shengrong Lou*, Wei Hu, Jing Zheng, Liping Qiao, NaiqiangYana

Environmental Pollution,10.1016/j.envpol.2019.06.061


17.Ten-year long-term organic fertilization enhances carbon sequestration and calcium-mediated stabilization of aggregate-associated organic carbon in a reclaimed Cambisol

Xiaolei Huang, Zhixin Jia, Junjie Guo, Tingliang Li, Dasheng Sun, Huisheng Meng, Guanghui Yu, Xinhua He, Wei Ran*, Shusheng Zhang, Jianping Hong, Qirong Shen

Geoderma,10.1016/j.geoderma.2019.113880


18.Transport of cobalt and silver from the ocean to a reef island by seabirds in the South China Sea

Liqiang Xu, Libin Wu, Yihui Zhang, Jinjun Zhao

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences,10.1029/2019JG005264


19.Is fish bone subfossil a good archive of heavy metal pollution on Nandao Island, South China Sea?

Xueying Wang, Jing Sun, Libin Wu, Liqiang Xu, Yongli Zhou, Zixuan Rao, Jing Jin, Xiaodong Liu

Marine Pollution Bulletin,10.1016/j.marpolbul.2019.04.036


20.Levoglucosan as a tracer of biomass burning: Recent progress and perspectives

Hemraj Bhattarai, Eri Saikawa, Xin Wan, Hongxia Zhu, Kirpa Ram, Shaopeng Gao, Shichang Kang, Qianggong Zhang, Yulan Zhang, Guangming Wu, Xiaoping Wang, Kimitaka Kawamura, Pingqing Fu, Zhiyuan Cong*

Atmospheric Research,10.1016/j.atmosres.2019.01.004


21.Introduction to the Aerosol Chemical Composition Monitoring Network of China: Objectives, Current Status and Outlook

Xu, Dao, Yu-Chi Lin, Fang Cao, Shi-Ying Di, Yihang Hong, Guanhua, Xing, Jianjun Li, Pingqing Fu, Yan-Lin Zhang*

Bulletin of the American Meteorological Society,10.1175/bams-d-18-0325.1


22.Contributions of City-Specific Fine Particulate Matter (PM2.5) to Differential In Vitro Oxidative Stress and Toxicity Implications between Beijing and Guangzhou of China

Ling Jin, Jiawen Xie, Chris Kong-Chu Wong, Serena K.Y. Chan, Guelcin Abbaszade, Jürgen Schnelle-Kreis, Ralf Zimmermann, Jun Li, Gan Zhang, Pingqing Fu, and Xiangdong Li*

Environmental Science & Technology,10.1021/acs.est.9b00449


23.Synergistic effect of water-soluble species and relative humidity on morphological changes in aerosol particles in the Beijing megacity during severe pollution episodes

Xiaole Pan*, Baozhu Ge, Zhe Wang, Yu Tian, Hang Liu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Itsushi Uno, Hiroshi Kobayashi, Tomoaki Nishizawa, Atsushi Shimizu, Pingqing Fu, and Zifa Wang

Atmospheric Chemistry and Physics,10.5194/acp-19-219-2019


24.Size Distribution and Depolarization Properties of Aerosol Particles over the Northwest Pacific and Arctic Ocean from Shipborne Measurements during an R/V Xuelong Cruise

Yu Tian, Xiaole Pan*, Jinpei Yan, Qi Lin, Yele Sun, Mei Li, Conghui Xie, Itsushi Uno, Hang Liu, Zhe Wang, Pingqing Fu, and Zifa Wang

Environmental Science & Technology,10.1021/acs.est.9b00245


25.Aromatic acids as biomass-burning tracers in atmospheric aerosols and ice cores: A review

Xin Wan, Kimitaka Kawamura, Kirpa Ram, Shichang Kang, Mark Loewen, Shaopeng Gao, Guangming Wu, Pingqing Fu, Yanlin Zhang, Hemraj Bhattarai, Zhiyuan Cong*

Environmental Pollution,10.1016/j.envpol.2019.01.028


26.Occurrence of Aerosol Proteinaceous Matter in Urban Beijing: An Investigation on Composition, Sources, and Atmospheric Processes During the "APEC Blue" Period

Shan Wang, Tianli Song, Manabu Shiraiwa, Junwei Song, Hong Ren, Lujie Ren,  Lianfang Wei, Yele Sun, Yingyi Zhang, Pingqing Fu*, and Senchao Lai

Environmental Science & Technology,10.1021/acs.est.9b00726


27.Water-Soluble Brown Carbon in Atmospheric Aerosols from Godavari (Nepal), a Regional Representative of South Asia

Guangming Wu, Kirpa Ram, Pingqing Fu, Wan Wang, Yanlin Zhang, Xiaoyan Liu, Elizabeth A Stone, Bidya Banmali Pradhan, Pradeep Man Dangol, Arnico Panday, Xin Wan, Zhi-peng Bai, Shichang Kang, Qianggong ZHANG, and Zhiyuan Cong*

Environmental Science & Technology,10.1021/acs.est.9b00596


28.Bacteria and Antibiotic Resistance Genes (ARGs) in PM2.5 from China: Implications for Human Exposure

Jiawen Xie, Ling Jin, Tangtian He, Baowei Chen, Xiaosan Luo, Baihuan Feng, Wei Huang, Jun Li, Pingqing Fu, and Xiangdong Li*

Environmental Science & Technology,10.1021/acs.est.8b04630


29.Changes in Aerosol Chemistry From 2014 to 2016 in Winter in Beijing: Insights From High‐Resolution Aerosol Mass Spectrometry

Weiqi Xu, Yele Sun*, Qingqing Wang, Jian Zhao, Junfeng Wang, Xinlei Ge, Conghui Xie, Wei Zhou, Wei Du, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Hugh Coe

Journal of Geophysical Research: Atmospheres,10.1029/2018jd029245


30.Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China

Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Jingwei Zhang, Junling An, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun*

Atmospheric Chemistry and Physics,10.5194/acp-19-10205-2019


31.Abundance and Diurnal Trends of Fluorescent Bioaerosols in the Troposphere over Mt. Tai, China, in Spring

Siyao Yue, Lujie Ren, Tianli Song, Linjie Li, Qiaorong Xie, Weijun Li, Mingjie Kang, Wanyu Zhao, Lianfang Wei, Hong Ren, Yele Sun, Zifa Wang, Robert Mark Ellam, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu*

Journal of Geophysical Research: Atmospheres,10.1029/2018JD029486


32.Excitation-emission matrix fluorescence, molecular characterization and compound-specific stable carbon isotopic composition of dissolved organic matter in cloud water over Mt. Tai

Wanyu Zhao, Pingqing Fu*, Siyao Yue, Linjie Li, Qiaorong Xie, Chao Zhu, Lianfang Wei, HongRen, Ping Lia, Weijun Li, Yele Sun, Zifa Wang,  Kimitaka Kawamurae, Jianmin Chen

Atmospheric Environment,10.1016/j.atmosenv.2019.06.034


33.Water-soluble low molecular weight organics in cloud water at Mt. Tai Mo Shan, Hong Kong

Wanyu Zhao, Zhe Wang, Shuwen Li, Lianfang Wei, Qiaorong Xie, Siyao Yue, Tao Li, Yiheng Liang, Yele Sun, Zifa Wang, Xiangdong Li, Kimitaka Kawamura, Tao Wang, Pingqing Fu*

Science of the Total Environment,10.1016/j.scitotenv.2019.134095